Wythnos Rhyngffydd 2022

Roedd Wythnos Rhyng-ffydd 2022 yn llwyddiant ysgubol! Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol yr wythnos, yn amrywio o gwisiau ar-lein i baneli trafod i sesiynau myfyrdod! Gobeithio bod yr wythnos gyfan mor hwyl i chi ag oedd hi i ni - fyddai hi ddim wedi bod yr un fath heb y presenoldeb anhygoel. Diolch am ddod, ac edrychwn ymlaen at eich gweld y flwyddyn nesaf am wythnos anhygoel arall o Ddathlu Rhyng-ffydd! 

Isod, gallwch ddod o hyd i rai delweddau o'n Dathliad Rhyng-ffydd ar Gampws Singleton, yn ogystal â recordiad llawn o'r panel trafod Rhyng-ffydd.