Wythnos Ryng-ffydd

Mae Wythnos Ryng-ffydd 2022 wedi bod!

Sefydlwyd yr Wythnos Ryng-ffydd yng Nghymru a Lloegr yn 2009, ac yng Ngogledd Iwerddon yn 2010. Mae'n gyfle gwych i fod yn rhan o rywbeth a datblygu eich dealltwriaeth o'r cymunedau ffydd gwahanol ac unigryw yn Abertawe. Bydd yn brofiad gwych i weld yr holl ddathliadau a chyfraniadau mae aelodau ffydd yn eu gwneud yn eu cymdogaethau a'u cymunedau!

Cynhelir y dathliadau yn ystod yr wythnos 13 i 20 Tachwedd. Rydym yn ysu am eich gweld chi yno! Os hoffech chi ragor o wybodaeth, ewch i'n wefan ddigwyddiadau YMA

Mae’r grŵp anffurfiol hwn yn cynnwys pobl sy’n dod o sawl ffydd a diwylliant. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd at y dibenion canlynol:

Digwyddiadau Rhyng-Ffydd

Students taking a selfie on Swansea Bay.