Coronafeirws: y diweddaraf

Darpariaethau ar gael

  1. Gweddïau dyddiol a dydd Gwener
  2. Halaqah/darlith wythnosol
  3. Gweithgareddau Wythnos y Glas
  4. Gwaith Elusennol
  5. Cinio Iftar yn ystod Ramadan
  6. Gweddïau a dathliad Eid
  7. Gweithgareddau cymdeithasol a barbeciw
  8. Gwaith rhyng-ffydd ac ymweliadau ag ysgolion
  9. Gweithgareddau tymhorol eraill

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â: Faith@CampusLife