Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau drwy e-bost

Student working on laptop.

Cysylltwch â’r tîm i dderbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn neu i gadw eich slot.

Mae manylion ein holl ddigwyddiadau ar Fatsoma

Mae'r llun yn dangos pedwar myfyriwr ym Mae Abertawe'n cario sachau du ac yn codi sbwriel.

Gallwch bori drwy ein rhestr o ddigwyddiadau'n rhwydd drwy dudalen BywydCampws ar Fatsoma. O fyfyrdod a ioga ar y traeth, i gyfleoedd gwirfoddoli a gweithgareddau yn y gymuned, mae croeso i chi gymryd rhan ynddyn nhw i gyd!

Digwyddiadau elusennol: Yn ystod y flwyddyn, bydd y Gaplaniaeth yn cynnal nifer o ddigwyddiadau elusennol gwahanol i godi arian at achosion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â ni os oes gennych awgrymiadau am weithgareddau.

Digwyddiadau lleddfu straen: Yn ystod cyfnod yr arholiadau (mis Ionawr a mis Mai) mae'r Gaplaniaeth yn cynnal diwrnodau arbennig i leddfu straen adolygu ac arholiadau. Cynhelir y rhain yng Nghanolfan Taliesin ac maen nhw'n cynnwys therapi ci, tylino, therapi celf a llawer mwy.

Ciniawau Cymunedol:  Yn ystod y flwyddyn bydd cyfleoedd i rannu pryd o fwyd â'n gilydd. Cadwch lygad am fwy o wybodaeth.