Meditation 31 - Cymhelliant

Digwyddiadau elusennol: Yn ystod y flwyddyn, bydd y Gaplaniaeth yn cynnal nifer o ddigwyddiadau elusennol gwahanol i godi arian at achosion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Cadwch lygad am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â ni os oes gennych awgrymiadau am weithgareddau.

Digwyddiadau lleddfu straen: Yn ystod cyfnod yr arholiadau (mis Ionawr a mis Mai) mae'r Gaplaniaeth yn cynnal diwrnodau arbennig i leddfu straen adolygu ac arholiadau. Cynhelir y rhain yng Nghanolfan Taliesin ac maen nhw'n cynnwys therapi ci, tylino, therapi celf a llawer mwy.

Ciniawau Cymunedol:  Yn ystod y flwyddyn bydd cyfleoedd i rannu pryd o fwyd â'n gilydd. Cadwch lygad am fwy o wybodaeth.