Darpariaethau ar gael

DIWEDDARIAD: COVID-19 AC ARDALOEDD CREFYDDOL: 

Yn anffodus, mae’r ardaloedd gweddïo ar y ddau gampws ar gau o ganlyniad i gyfyngiadau pandemig COVID-19. 

Am y tro, mae gwasanaethau rheolaidd a gweddïo unigol yn yr ardaloedd wedi’u gohirio o ganlyniad i’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. Mae’n rhaid i ddiogelwch ein cymuned  Brifysgol fod yn brif flaenoriaeth i ni yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Gobeithiwn y byddwch chi’n deall hyn. 

Deallwn fod diffyg ardaloedd ffisegol ar gyfer defodau crefyddol yn heriol i lawer. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus gan eich hysbysu am ddatblygiadau.

YN Y CYFAMSER... 

Gallwch chi ymuno â’n Caplan Moslemaidd trwy Zoom ar gyfer astudiaethau, trafodaeth ac adrodd wythnosol o’r Quran. 

I gofrestru ar gyfer y sesiynau hyn ar ddydd Llun, dydd Gwener neu ddydd Sadwrn, e-bostiwch Mohsen El-Beltagi am ragor o wybodaeth. 

Am gymorth pellach, e-bostiwch y tîm Ffydd@BywydCampws