Y ddadl rhwng ffydd a moeseg...a ydych chi'n brwydro yn erbyn materion moesegol sy'n ymwneud â'ch bywyd, eich astudiaethau neu eich gwaith? Beth allen nhw fod? Rydym yn ceisio darganfod beth yw'r materion hyn a datblygu cyfres o ddarlithoedd sy'n cynnig cyfle i ffydd ryngweithio â'r materion hyn.

Gwaith Rhyng-ffydd... Gan weithio gyda phobl o sawl ffydd a chred wahanol, mae'r Gaplaniaeth yn cynnig nifer o ddigwyddiadau gwahanol yn ystod y flwyddyn i hyrwyddo gweithgareddau rhyng-ffydd. Rydym yn cynnal Fforwm Rhyng-Ffydd Abertawe sy'n cwrdd bob tri mis i gynllunio digwyddiadau a chael trafodaeth, a’r nod yw gwella dealltwriaeth a gwaith ar y cyd.

Dyma rai o'r digwyddiadau rhyng-ffydd blynyddol yr ydym yn rhan ohonynt:

Wythnos Ryng-Ffydd

Gŵyl y Darlun Mwy: Dyma ŵyl o ffydd a diwylliant a gynhelir yn y Brifysgol bob mis Mawrth