Am Y Gwasanaeth

Os oes gennych ffydd bersonol, neu os hoffech archwilio ffydd ymhellach, mae gan y Faith@BywydCampws rywbeth i'w gynnig i chi. Mae gennym dîm gwych o gaplaniaid a chynrychiolwyr sawl ffydd a thraddodiad sy'n barod i drafod materion ffydd ac ysbrydolrwydd â chi. Maen nhw yma i ateb eich cwestiynau, i rannu eich ffydd ac i'ch arwain a'ch cyfeirio at leoedd addoli yn Abertawe.

Mae prifysgol yn lle i archwilio ac rydym yn cynnig cyfle i bobl archwilio eu hysbrydolrwydd mewn ystyr mor eang â phosib. Beth am roi cynnig ar y canlynol?

Myfyrdod Dyddiol - Amser

Myfyrdod Dyddiol - Lle Cysegredig