Y Gaplaniaeth ar Gampws Parc Singleton:

Mae croeso i chi ymuno â ni am gyrddau addoli rheolaidd ar Gampws Parc Singleton ar yr amserau canlynol:

 • Myfyrdod – 

  Myfyrdod dan aweiniad 20 munud

  8.30am - Pop Dydd
  Y Gaplaniaeth, Singleton

  12.30pm - Dydd Llun
  Ystafell A/B/C, Undeb Myfyrwyr, Bae

  1.00pm - Dydd Iau
  Y Gaplaniaeth, Singleton

 • Y Mosg ar Gampws Parc Singleton

 • Lle newydd i ffydd ar Gampws y Bae: Rydym wrth ein boddau â'r syniad y bydd lle newydd i ffydd yn cael ei adeiladu ar Gampws y Bae yn yr hydref eleni. Bydd hyn yn golygu y gallwn gynnig llawer o ddigwyddiadau a chyfleoedd i addoli mewn lleoliad parhaol yn y Bae. Yn y cyfamser, cadwch lygad ar y dudalen hon a'r cyfryngau cymdeithasol am ddigwyddiadau penodol.

Dysgwch sut i fyfyrio
Gweddi Ddyddiol
Dewch o hyd i ap gweddïo i chi
Cymuned Iona

Lleoliad: ar ochr Ddwyreiniol y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth

Mae gan Brifysgol Abertawe Fosg arobryn ar y campws, sy'n rhan annatod o fywyd y rhan fwyaf o fyfyrwyr Moslemaidd ar y campws. Mae gennym yr holl gyfleusterau y mae eu hangen ar fosg modern, gan gynnwys:

 •  Cyfleusterau gweddïo ac ymolchi i ddynion a menywod
 •  Ystafell gwrdd a llyfrgell Islamaidd
 •   Amserlen weddiMae bob amser croeso i bobl o bob ffydd a heb ffydd i ymweld â'r mosg ar unrhyw adeg.

Mae'r Mosg ar ein campws yn ffordd wych o alluogi myfyrwyr i gymysgu ac i wneud ffrindiau â phobl o bob cwr o'r byd. Yr amrywiaeth hon sy'n ei wneud yn lle mor unigryw a diddorol. Mae awyrgylch y mosg hefyd yn ardal addas i astudio ar gyfer myfyrwyr tramor a myfyrwyr cartref.
Lleoliad: ar ochr Ddwyreiniol y Ganolfan Llyfrgell a Gwybodaeth

Mae gweithgareddau a drefnir gan y Mosg a Chymdeithas Islamaidd Prifysgol Abertawe'n cynnwys
•    Jumu'ah Khutbah (Pregethau dydd Gwener) canolbwynt ar gyfer wythnos y myfyriwr Moslemaidd
•    Cylchoedd Astudio Wythnosol, yn Saesneg ac yn Arabeg
•    Gweithgareddau chwaraeon a chymdeithasol rheolaidd i frodyr a chwiorydd ynghyd
•    Dosbarthiadau Qur'anaidd rheolaidd ar y penwythnos i fyfyrwyr â phlant yn ogystal â dosbarthiadau Arabeg i siaradwyr Arabeg a phobl nad ydynt yn siarad Arabeg
•    Darlithoedd misol a theithiau i ddarlithoedd a chynadleddau amrywiol y tu hwnt i Abertawe, yn ogystal â theithiau cymdeithasol i atyniadau ar draws Cymru
•    Yn ystod mis ymprydio Ramadhaan mae'r Gymdeithas Islamaidd yn trefnu iftaar (pryd ysgafn i ddechrau'r ympryd) a tarawih (gweddïo gyda'r nos) drwy gydol y mis
•    Mae'r gymdeithas hefyd yn trefnu Gweddïau Eid ar Eid-ul-Fitir ac Eid-ul-Adha. Trefnir gweithgareddau gwahanol i ddathlu'r Eids
•    Ceir mynediad drwy'r Gymdeithas Islamaidd i ysgolheigion Islamaidd preswyl am gyngor ac arweiniad
•    Bob blwyddyn rydym yn trefnu wythnos Ymwybyddiaeth Islamaidd ar y Campws ac mae ein holl ddigwyddiadau’n agored i'r holl fyfyrwyr yn ogystal â'r cyhoedd

Cymdeithas Islamaidd Prifysgol Abertawe
Y Gymdeithas Islamaidd yw'r corff sy'n cynrychioli Myfyrwyr Moslemaidd yn y Brifysgol
•    Mae'n cynrychioli diddordebau myfyrwyr Moslemaidd drwy amddiffyn a hyrwyddo eu diddordebau ar y campws a'r tu hwnt iddo
•    Mae'n creu amgylchedd addysgol yn ogystal ag amgylchedd teuluol i fyfyrwyr
•    Mae'n uno'r holl fyfyrwyr, ni waeth beth yw eu crefydd/cefndir, fel bod modd hyrwyddo goddefgarwch a chyd-fyw mewn heddwch
•    Mae ar ben blaen bywydau myfyrwyr ac yn annog trafodaethau lleol a chydlyniad cymunedol o safbwynt academaidd, deallusol a chymdeithasol

Assalamualaikam wrwb – Bydded i chi heddwch!!!!!! Croeso i Fosg Prifysgol Abertawe. Rydym yn gobeithio y byddwch yn cael amser gwych gyda ni. Inshallah.

Ciniawau Cymunedol, Nosweithiau Cwis, Nosweithiau Gemau a Pizzas a mwy...

 Cadwch lygad ar ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn!