Myfyrdod dan Arweiniad

Mae myfyrdod wedi gorffen am yr haf - bydd y sesiwn nesaf ar Ddydd Mawrth, Medi 13eg am 8:30am

Tan hynny, dilynwch rhai o'n sesiynau recordiedig - gallwch canfod rhai ar waelod y tudalen hon a rhagor ar ein sianel YouTube. 

Oes angen amser i chi eich hun arnoch? Ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n anniddig, neu wedi cael llond bol?

Mae ein sesiynau myfyrdod ar-lein yn ffordd wych o neilltuo 'amser personol' mewn diwrnod prysur neu ddechrau ymarfer myfyrdod dyddiol.

Gallwch ymuno â'n myfyrdodau byw drwy Zoom bob dydd Mawrth am 8:30am a phob dydd Iau am 1:30pm. I gael y ddolen Zoom a dechrau'r siwrnai i dawelwch meddwl, ewch i'n wefan Fatsoma

Gallwch hefyd ymuno â Mandy yn bersonol ar gyfer y sesiynau myfyrdod. Ar Ddydd Mawrth bydd Mandy yn yr Hafan, Campws y Bae, ac ar Ddydd Iau yn y Goleudy, Campws Singleton.

Mae buddion myfyrdod yn rhy niferus i ni eu rhestru, ond dyma ychydig o'r manteision ar gyfer eich lles, eich meddwl a'ch corff:

  • Lleihau gorbryder
  • Hybu meddylfryd cadarnhaol
  • Gwella hunanymwybyddiaeth
  • Gwell gallu i ganolbwyntio
  • Gwella cwsg

Y cyfan sydd ei angen i gymryd rhan yw lle cyfforddus a thawel. Does dim angen profiad!

 

Myfyrdod Dyddiol - Tawelwch

Myfyrdod Dyddiol - Newid

Myfyrdod Dyddiol - Llais Mewnol