Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Amdanom Ni

Mae Ffydd@BywydCampws yma ar gyfer myfyrwyr, staff ac aelodau'r gymuned. Mae croeso i bawb gael cymorth a phrofiad sy’n cyfoethogi eu bywydau.

Ein cenhadaeth yw cynnig lle diogel i bobl, waeth beth yw eu ffydd, eu diwylliant, eu rhyw, neu eu tueddfryd rhywiol; archwilio ffydd mewn amgylchedd agored a chynhwysol; meithrin ysbryd o gydweithredu rhwng mathau gwahanol o ffydd a chynnig cymorth, cyngor ac arweiniad cyfrinachol ac anfeirniadol i unrhyw un sy’n chwilio am hyn.

Os hoffech siarad â rhywun yn Ffydd@BywydCampws, mae croeso i chi e-bostio staff gweinyddol y tîm a fydd yn gallu eich cyfeirio at yr unigolyn priodol.

 

Sgwrs Fyw

Dydd Mawrth 10am - 12pm & Dydd Iau 2pm - 4pm

Student typing on keyboard

Y Goledau

SAB

Y Gwasanaeth Gwrando

SAB

Cefnogi Myfywyr Mewn Profedigaeth

SAB

Rhyng-ffydd

Four students walking along Rhosilli Bay

Mosg Singleton

Map of Singleton Campus