Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Caplaniaeth@BywydCampws yma ar gyfer myfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned. Caiff pawb o bob ffydd a'r rhai heb ffydd eu croesawu, eu cefnogi a'u cyfoethogi.


Ein cenhadaeth yw cynnig lle diogel i bobl ni waeth beth yw eu ffydd, eu diwylliant, eu rhyw neu eu tueddfryd rhywiol; i edrych ar ffydd mewn amgylchedd agored a chynhwysol; i feithrin gwaith ar y cyd rhwng gwahanol gredoau ac i gynnig cymorth, cyngor ac arweiniad cyfrinachol mewn modd nad yw'n barnu i unrhyw un sydd ei angen.


Os hoffech chi siarad â Caplaniaeth@BywydCampws CampusLife yn gyffredinol, gydag unrhyw beth, eich syniadau, eich awgrymiadau neu'ch adborth, mae croeso i chi anfon e-bost i chaplaincy.campuslife@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 606557 i siarad â chefnogaeth weinyddol y tim

Yn yma nawr am pob ffydd a ddim

SAB