Croeso i'r Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae ein haddysgu a'n hymchwil yn archwilio hanes, damcaniaeth ac ymarfer y cyfryngau, ffilm, newyddiaduriaeth, a chysylltiadau cyhoeddus. Datblygir ein hymchwil drwy ddau brif grŵp - Ffilm a Hunaniaeth Ewropeaidd; a Hanes, Damcaniaeth a Thechnoleg y Cyfryngau - ynghyd â chlystyrau gorgyffyrddol sy'n archwilio Newyddiaduriaeth a'r Cyfryngau yng Nghymru.

Mae ein rhaglenni gradd ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig yn ymdrin â chyfryngau print, darlledu, ffilm a chyfryngau newydd, ac maent yn cynnwys tiwtora gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Cymerwch gipolwg ar gyfleusterau'r Cyfryngau. Cynigir lleoliadau gwaith mewn sefydliadau yn y cyfryngau, newyddiaduriaeth, darlledu a chysylltiadau cyhoeddus.

Mae rhaglenni a modiwlau cyfrwng Cymraeg ar gael yn yr Adran.

Mae Cymdeithas Myfyrwyr y Cyfryngau yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac academaidd rheolaidd. Dyma beth sydd gan ein myfyrwyr a'n graddedigion i'w ddweud.

Astudiaethau Ôl-raddedig

A oes gennych ddiddordeb mewn astudiaethau ôl-raddedig?

Myfyrwyr ôl-raddedig yn astudio

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud ...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud ...

Wedi'i chydnabod gan y Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig

Mae'r rhaglenni BA Public Relations and Media a BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus wedi'i hachredu gan y Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig (CIPR).