Myfyrwyr ar Gynlluniau Gradd Rhyddfraint

Gwybodaeth am Gyllid a Chymorth Ariannol i Fyfyrwyr ar Gwrs Gradd Freiniol

Mae myfyrwyr sy'n astudio gradd freiniol mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn cael eu hystyried yn fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.  Mae hyn yn golygu y cewch fanteisio ar yr holl gymorth sydd ar gael gan y Brifysgol, er, efallai, nad ydych yn astudio ar un o'n campysau.

Cyllid

Caiff myfyrwyr sy'n astudio gradd freiniol wneud cais am gyllid gan y ffynonellau arferol megis Cyllid Myfyrwyr.  Gallwch hefyd wneud cais am grantiau a bwrsariaethau priodol gan y Brifysgol.  Am ragor o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael, ewch i'n tudalen benthyciadau a grantiau myfyrwyr.

Cymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n astudio gradd freiniol

Mae tîm Arian@BywydCampws ar gael drwy gydol y flwyddyn i ateb eich cwestiynau am gyllid ac arian. Defnyddiwch y manylion canlynol i gysylltu â ni.  Neu gallwch siarad ag un o'n hymgynghorwyr drwy alw heibio yn ystod yr amserau canlynol:

Amserau galw heibio (Campws y Parc): (adeilad Keir Hardie, gyferbyn â'r Llyfrgell)

Dydd Llun: 9.30am - 12.30pm

Dydd Mawrth: 1.00pm - 4.00pm

Dydd Iau: 9.30am - 12.30pm 

Amserau galw heibio (Campws y Bae): (Canolfan Wybodaeth y Tŵr)

Dydd Llun: 1.00pm - 4.00pm

Dydd Mawrth: 9.30am - 12.30pm

Dydd Iau: 1.00pm - 4.00pm

Os cewch unrhyw anawsterau ariannol annisgwyl yn ystod eich cwrs, fel myfyriwr Abertawe, cewch wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe.  Mae'r gronfa ar gael i helpu myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol er mwyn eu helpu gyda chostau byw. Ni chewch ddefnyddio'r gronfa tuag at dalu ffioedd dysgu. Hyd yn oed os ydych yn gymwys i wneud cais, does dim sicrwydd y byddwch yn derbyn arian, ond os bydd eich cais yn llwyddiannus, fydd dim angen ad-dalu unrhyw arian.  Am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i'n tudalen we Cronfa Cyfle. 

 I gael rhagor o wybodaeth am yr holl gymorth ariannol sydd ar gael gan Arian@BywydCampws, ewch i'n tudalen we yma