Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn ymwybodol y gall myfyrwyr fod ag ystyriaethau ychwanegol a all gyflwyno heriau gwahanol i'w goresgyn wrth astudio. Rydym yn ceisio canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau y gallwn deilwra ein cyngor a'n cymorth i ddiwallu eich amgylchiadau ac i oresgyn unrhyw broblemau ariannol. Diffinnir myfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol fel a ganlyn:

I dderbyn gwybodaeth fwy penodol am y cymorth a ddarperir i fyfyrwyr sydd ag ystyriaethau ychwanegol ewch i www.swansea.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/studentswithadditionalconsiderations/

Os nad ydych chi'n rhan o unrhyw un o'r grwpiau hyn ond rydych chi'n teimlo bod gennych ystyriaethau gwahanol a fydd yn effeithio ar lefel y Cyllid Myfyrwyr eich bod yn gymwys i'w derbyn cysylltwch ag Arian@BywydCampws ar 01792 606699.  

Rydym hefyd yn darparu Cymorth Llyfrgell a Gyrfaoedd i fyfyrwyr gydag ystyriaethau ychwanegol drwy gyswllt o’r enw LibraryPlus a chyfleoedd ychwanegol drwy GoWales.