Amserau galw heibio

Mae tîm Arian@BywydCampws yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr amserau canlynol:

Campws y Parc, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, Adeilad Keir Hardie

Llun     

Mawrth    

Mercher

Iau  

Gwener    

9.30am - 12.30pm

AR GAU

AR GAU

9.30am - 12.30pm

AR GAU

AR GAU

1.00pm - 4.00pm

AR GAU

AR GAU

AR GAU

Campws y Bae, HybMyfyrio, Canolfan Wybodaeth y Tŵr

Llun     

Mawrth    

Mercher

Iau  

Gwener       

AR GAU

9.30am - 12.30pm

AR GAU

AR GAU

AR GAU

1.00pm - 4.00pm

AR GAU

AR GAU

1.00pm - 4.00pm

AR GAU

E-bost: money.campuslife@abertawe.ac.uk

Ffôn: 01792 606699