Os ydych chi'n gwneud cais i unrhyw un o'n Cronfeydd Caledi mae'n rhaid i chi ddarparu digon o dystiolaeth i gefnogi'ch cais oherwydd hebddi, ni fyddwn yn gallu asesu eich amgylchiadau ariannol a gallai amseroedd prosesu fod yn arafach.

Felly beth yw tystiolaeth ddigonol? Gwyliwch y fideos tiwtorial isod i weld enghreifftiau o'r dystiolaeth sy'n ofynnol yn eich cais, a'r manylion y mae angen i ni eu gweld er mwyn i'r dystiolaeth gael ei derbyn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni: money.campuslife@abertawe.ac.uk