Coronafeirws: y diweddaraf

Os bydd myfyrwyr sydd wedi ymrestru yn y Brifysgol am gael eu profi ar gyfer dyslecsia neu am gael adroddiad newydd gan seicolegydd addysg drwy’r Swyddfa Anableddau, rhaid iddynt drefnu apwyntiad gyda Gweithiwr Achos Anabledd yn gyntaf.

Bydd y Gweithwyr Achos Anabledd yn esbonio i chi beth fydd hynny yn ei olygu, y tâl am adroddiad diagnostig ac arian a allai fod ar gael i gynorthwyo gyda’r gost.

Os ydych yn gwneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl a bod gofyn am adroddiad diagnostig newydd, mae’n hanfodol eich bod yn siarad gyda’ch awdurdod addysg lleol neu eich corff ariannu er mwyn canfod pa adroddiad y bydd arnynt ei angen; er enghraifft, os mai adroddiad athro arbenigol ydyw, a fyddai angen i’r athro hwnnw fod wedi cofrestru gyda PATOSS.

Os nad ydych am gael asesiad diagnostig drwy’r Brifysgol, gallwch gysylltu â Chymdeithas Seicolegol Prydain neu ffonio 0116 2549568 neu e-bostio enquiries@bps.org.uk