Coronafeirws: y diweddaraf

Mae'r cynllun Nodiadau a Gweithwyr Cymorth yn cael ei redeg gan Swyddfa Anableddau. Mae’r cynllun wedi bod yn weithredol ers sawl blwyddyn, a bellach mae wedi tyfu i ddiwallu anghenion y boblogaeth gynyddol o fyfyrwyr anabl. Y llynedd, penodwyd dros gant o bobl i ddarparu cymorth cymryd nodiadau.

Os bydd angen Gweithiwr Cymorth neu rywun i gymryd nodiadau arnoch, a bod hyn wedi ei argymell fel rhan o’ch Asesiad Anghenion, mae’n hanfodol eich bod yn cysylltu â Swyddfa Anableddau cyn gynted â phosibl. Mae Gweithwyr Cymorth yn darparu ystod eang o gymorth astudio i alluogi myfyrwyr i oresgyn unrhyw anawsterau maen nhw’n eu profi wrth astudio. Fel arfer mae Asesiad Angen Lwfans Myfyrwyr Anabl myfyriwr yn nodi’r cymorth sydd ei angen ac yn argymell y mathau o Weithwyr Cymorth y dylech eu cael. Os nad ydych wedi gallu cael Asesiad Angen, am nad ydych yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl efallai, ond eich bod yn credu bod angen cymorth arnoch gan y Gwasanaeth Gweithwyr Cymorth, dylech gysylltu â’r Gweithwyr Achos Anabledd.

Sesiynau galw heibio Cefnogaeth Ysgrifenydd

Campws y Parc:- bob dydd Gwener 10.00 - 12.00 (Swyddfa Anableddau - Rhif 13 ar Cynllun Campws Parc Singleton)

Campws y Bae:- anfonwch e-bost i Swyddfa Anableddau i wneud apwyntiad os gwelwch yn dda