Cydlynwyr Aanabledd Gweinyddol ac Academaidd colegau

Yn eich Coleg mae cydlynwyr anabledd gweinyddol ac academaidd a fydd yn sicrhau bod cymorth ac addasiadau ar gael i'ch cynorthwyo gyda'ch anableddau, eich anawsterau iechyd meddwl a/neu unrhyw gyflyrau meddygol perthynol. Mae gan y cydlynwyr gweinyddol ac academaidd gyfrifoldebau gwahanol i'ch cynorthwyo:

 phwy dylwn i gysylltu?