Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

Gwybodaeth i Aseswyr Anghenion Myfyrwyr

 

 Gwelir costau cymorth i fyfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr yma:

Cyfraddau NMH Lloegr Rhagfyr 17 - Rhagfyr 18

 

Costau cymorth - myfyrwyr a ariennir gan Gyllid Myfyrwyr Cymru:

(Sylwer: Dengys cyfraddau cymorth NMH yr awr yn y tabl isod.)

 Cynorthwywyr Cymorth Band 1 Net   TAW  Cyfanswm
 Cynorthwyydd Cymorth Ymarferol   £15.85  £3.17  £19.02
 Cynorthwyydd Cymorth Llyfrgell       
 Darllenydd   £15.96  £3.19  £19.16
 Ysgrifennwr   £15.96  £3.19  £19.16
 Cynorthwyydd Gwithdy / Labrody   £17.05  £3.41  £20.46
 Tywyswr Golwg   £17.99  £3.60  £21.59
 Prawfddarllenydd      
 Cynorthwywyr Cymorth Uwch Band 2  Net  TAW  Cyfanswm
 Cynorthwyydd Astudio       
 Gweithiwr Cymorth Arholiadau      
 Ysgrifennwr Nodiadau â Llaw   £17.96  £3.59  £21.56
 Cymorth Galluogi Arbenigol Band 3  Net  TAW  Cyfanswm
 Gweithiwr Cymorth Cyfathrebu      
 Ysgrifennwr Nodiadau Electronig   £28.83  £5.77  £34.59
 Gwasanaethau Trawsgrifio Arbenigol   £24.33  £4.87  £29.19
 Hyfforddwr Symudedd      
 Hwyluswyr Mynediad a Dysgu Arbenigol Band 4  Net  TAW  Cyfanswm
 Mentor Arbenigol   £56.25  £11.25  £67.50
 Cymorth Sgiliau Astudio Un i Un Arbenigol   £56.25  £11.25  £67.50
 Cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain      
 Tiwtor Cymorth Iaith i fyfyrwyr byddar      
 Hyfforddwr Technoleg Gynorthwyol