Y Cydlynwyr Anabledd gweinyddol ac academaidd ar gyfer pob coleg

Gwelir isod y cydlynwyr cyswllt ym mhob coleg. Mae rhagor o wybodaeth ynglyn â rôl cydlynwr anabledd ar gael yn nogfen  Rolau y Cydlynwyr

Cydlynwyr Anabledd yng Ngholeg Gwyddoniaeth

Cydlynwyr Gweinyddol
Adran Cydlynydd Cyswllt Cyfeiriad E-bost
Coleg Linda Andrews l.s.andrews@swansea.ac.uk
Y Biowyddorau Liz Cozens l.cozens@swan.ac.uk
Chemeg Gill Oliver g.m.oliver@swan.ac.uk
Cyfrifiadureg Hayley Elliott h.elliott@swan.ac.uk
Daearyddiaeth Rosemary Muxworthy r.muxworthy@swan.ac.uk
Mathemateg Jane Barham j.d.barham@swan.ac.uk
Ffiseg Gill Oliver g.m.oliver@swan.ac.uk
Cydlynwyr Academaidd
Adran Cydlynydd Cyswllt Cyfeiriad E-bost
Y Biowyddorau Dr Dan Forman d.w.forman@swansea.ac.uk
Chemeg    
Cyfrifiadureg

Alena Denisova

Jonathan-Lee Jones

Mabrouka Abuhmida

alena.denisova@swan.ac.uk

jonathan-lee.jones@swansea.ac.uk

m.s.abuhmida@swansea.ac.uk

Daearyddiaeth Dr Jo Maddern j.f.maddern@swansea.ac.uk
Mathemateg    
Ffiseg    

Cydlynwyr Anabledd yng Ngholeg Peirianneg

Cydlynwyr Gweinyddol
Adran Cydlynydd Cyswllt   E-bost
Swyddfa Gwybodaeth i Fyfyrwyr Debbie Nickson  d.nickson@swansea.ac.uk
Swyddfa Gwybodaeth i Fyfyrwyr Rachel Elliot  r.elliott@swansea.ac.uk
Swyddfa Gwybodaeth i Fyfyrwyr Rebecca Ellard  r.a.ellard@swansea.ac.uk
Cydlynydd Academaidd
Paolo Bertoncello  p.bertoncello@swansea.ac.uk 

 

Cydlynwyr Anabledd Ysgol y Gyfraith

Cydlynwyr Gweinyddol  
 Adran  Cydlynydd Cyswllt Cyfeiriad E-bost 
 Coleg  Suzanne Meyrick  s.e.meyrick@swansea.ac.uk
 Coleg  Jacqui Walsh  j.walsh@swansea.ac.uk
Cydlynwyr Academaidd  
 Adran  Cydlynydd Cyswllt  Cyfeiriad E-bost
 Astudiaethau Cyfreithiol (LLB, MLaw, LLM Hawliau Dynol)  Dr Cerys Evans  c.l.evans@swansea.ac.uk
 LPC  Dr Richard Leonard-Davies   r.s.leonard-davies@swansea.ac.uk
 Troseddeg (UG/PG)  Dr Sue Roberts  s.m.roberts@swansea.ac.uk
 LLM (bob cwrs llongau a masnach)  Dr Youri van Logchem  y.vanlogchem@swansea.ac.uk

Cydlynwyr Anabledd Ysgol Feddygaeth

Cydlynydd Gweinyddol
Suzanne Palmer s.palmer@swansea.ac.uk
Cydlynwyr Academaidd 
Adran Cydlynydd Cyswllt Cyfeiriad E-bost
Meddygaeth i Raddedigion & Rhaglenni Meddyg Dr Claire Vogan c.l.vogan@swansea.ac.uk
Rhaglenni BSc Biocemeg/Geneteg & myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol Feddygaeth  Dr Paula Row p.e.row@swansea.ac.uk 
 Gwyddorau Meddygol Cymhwysol Dr Jodie Croxall j.croxall@swansea.ac.uk 
 Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir Judy Jenkins

j.jenkins@swansea.ac.uk

Cydlynwyr Anabledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Cydlynydd Gweinyddol
Gaynor Bracchi g.bracchi@swansea.ac.uk
Cydlynydd Academaidd
Proffesor Stephen McVeigh s.p.mcveigh@swansea.ac.uk

Cydlynwyr Anabledd Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Cydlynwyr Gweinyddol

Adran Cydlynydd Cyswllt Cyfeiriad E-bost

Rhaglenni tu mewn Astudiaethau
Iechyd Rhyngbroffesiynol

Michelle Sullivan m.j.sullivan@swansea.ac.uk
Adran Nyrsio

Shelly Hill (Arweinydd Tîm)

Lisa John (Cydlynydd Profiadau Myfyrwyr)

s.r.hill@swansea.ac.uk

c.l.john@swansea.ac.uk

Adran Iechyd y Cyhoedd, Polisi,
a Gwyddorau Cymdeithasol

Gareth Davies (Arweinydd Tîm) 

Rachel Hopkins (Cydlynydd Profiadau Myfyrwyr)

g.a.davies@swansea.ac.uk 

r.a.hopkins@swansea.ac.uk

Adran Seicoleg Gareth Davies (Arweinydd Tîm)  


Bev Jones
(Cydlynydd Profiadau Myfyrwyr) 

g.a.davies@swansea.ac.uk

b.a.jones@swansea.ac.uk 

Cydlynwyr Academaidd
Adran Cydlynydd Cyswllt Cyfeiriad E-bost
Coleg (yn cynnwys Ysgol Addysg) Mary Paget  m.paget@swansea.ac.uk

Nyrsio

Debbie (Deborah) Rowberry 

Sarah Done

d.j.rowberry@swansea.ac.uk

S.E.Done@Swansea.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol

Joe Rees

Sue Johnston

J.T.Rees@Swansea.ac.uk 

S.J.Johnston@Swansea.ac.uk

Astudiaethau rhyngbersonol

Ross Johnston 

Amanda Donkin

r.g.johnston@swansea.ac.uk

a.j.donkin@swansea.ac.uk

Seicoleg Gabriella Jiga-Boy

G.Jiga@Swansea.ac.uk

 

Cydlynwyr Anabledd yn Yr Ysgol Reolaeth

Cydlynydd Gweinyddol  
Yr Ysgol Reolaeth – Coleg eang Amy Genders a.genders@swansea.ac.uk
Cydlynydd Academaidd  
-  TBC