'Dewisais astudio yn Abertawe oherwydd ei lleoliad gwych ger y traeth ac oherwydd ei bod o fewn pellter addas o'm tref enedigol sef Caerdydd. Yn wreiddiol roeddwn wedi bwriadu astudio gradd hanes, ond roeddwn eisiau canolbwyntio ar hanes America – nid oes llawer o brifysgolion yn cynnig hyn. Nododd fy athro hanes Safon Uwch fod gan Brifysgol Abertawe raglen Astudiaethau Americanaidd dda iawn. Wrth wneud ymchwil iddi, gwelais ei bod yn mynd i'r afael â llawer o bynciau gwahanol megis hanes, gwleidyddiaeth a llenyddiaeth. Mae'r cwrs hefyd wedi rhoi'r cyfle i mi astudio mewn prifysgol yn America am flwyddyn, ac nid oeddwn yn gallu gwrthod y cyfle oherwydd fy mod i wedi eisiau astudio mewn prifysgol Americanaidd ers yn blentyn ifanc.'

image of Sarah Roderick

 Sarah Roderick


'Roeddwn yn wirioneddol yn dwlu ar fy nghwrs. Dewisais Astudiaethau Americanaidd am fy mod yn dymuno parhau i astudio gwleidyddiaeth, hanes a Saesneg, a galluogodd Astudiaethau Americanaidd i mi wneud hyn. Oherwydd pa mor eang oedd y radd, cefais y cyfle i astudio pethau amrywiol a thrwy astudio gradd cydanrhydedd roeddwn i'n gallu cyferbynnu'r pwyslais ar America â hanes y byd. Peth arall sy'n denu pobl at y cwrs gradd Astudiaethau Americanaidd yw'r flwyddyn dramor y mae'n ei chynnig a gallaf ddweud yn bendant bod y profiad hwnnw wedi mynd y tu hwnt i'm disgwyliadau o ran pa mor anhygoel y byddai hynny.

Image of Paige Skinner

 Paige Skinner


'Cyn anfon fy ffurflen gais UCAS, ffoniais y Brifysgol i siarad â darlithwyr yn yr adran Astudiaethau Americanaidd. Gwnaethant gymryd yr amser i roi cyngor i mi a'm hannog i ennyn diddordeb yn y pynciau y byddwn yn eu hastudio. Unwaith y cefais fy nerbyn, es i i'r diwrnod ymweld a chael y cyfle i siarad â chynrychiolwyr yn yr adran a holi rhagor o gwestiynau unwaith yn rhagor. Cawsom gyfle i gael cipolwg ar y cyrsiau y byddwn yn eu dilyn, a chadarnhaodd ymhellach fy newis o ran cwrs a phrifysgol.'

  Kamile Jankauskyte