Gwefannau gyrfaoedd a allai fod yn ddefnyddiol i chi

Cyffredinol

Career Pilot

bestcourse4me

Gyrfa Cymru

RCUK Career profiles for researchers in a wide range of subjects

Ieithoedd

Why Study Languages?

The National Centre for Languages (CILT)

STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg)

Cyfarpar addysgu ar-lein yw STEM Choices resource pack ar gyfer athrawon, gweithwyr proffesiynol sy’n rhoi arweiniad, cydlynwyr gyrfaoedd, tiwtoriaid a mentoriaid er mwyn rhoi hyder iddyn nhw ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaol o safon yn ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ar gyfer pob dysgwr.” Ceir rhagor o wybodaeth yn: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/ngrf/stem/

STEM careers

Llysgenhadon STEM 

Future Morph

STEM careers resources database - Society of Biology

Maths and Maths Related Careers

British Computer Society – Careers in IT

British Medical Association - Medicine

NHS Careers

NHS Health Care Science Careers

NHS Medical Careers