Dysgwch ragor am astudio pwnc yn y brifysgol

Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymo i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cael cyfle i gymryd rhan mewn addysg uwch, waeth beth fo’u cefndir.

I roi ymdeimlad go iawn i ddisgyblion o sut beth yw astudio ar lefel gradd, rydym wedi rhoi amrywiaeth o ‘ganllawiau pwnc’ at ei gilydd.  Mae pob canllaw’n ymdrin â phwnc gwahanol ac mae’n cynnwys manylion fel:

  • Ai dyma’r cwrs cywir i mi?
  • A yw pob gradd yr un peth?
  • Sut byddaf i’n treulio fy amser?
  • Beth gallaf i ei gael o radd?
  • Beth yw’r rhagolygon o ran gyrfa?

Mae’r canllawiau’n trafod geirfa gyffredin prifysgolion, gan gynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a chymdeithasau.  Hefyd, mae rhai’n cynnwys hanes myfyriwr o astudio pwnc penodol ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae’n bosibl y byddwch chi eisiau edrych ar ganllaw A i Y Prifysgol Abertawe o gyrsiau israddedig hefyd.

Lawrlwythwch y canllawiau pwnc ar gyfer pobl ifanc isod:

 Y GYFRAITH A BUSNES

 PERIANNEG

Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cyfrifeg a Chyllid Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff Nyrsio
Economeg Peirianneg Amgylcheddol Osteopatheg
Rheoli Busnes Peirianneg Awyrofod Polisi Cymdeithasol
Troseddeg Peirianneg Deunyddiau Seicoleg
Y Gyfraith Peirianneg Dylunio Cynnyrch Y Gwyddorau Meddygol a’r Dyniaethau  

 DYNIAETHAU

Peirianneg Electronig a Thrydanol

 MATHEMATEG A GWYDDONIAETH

Astudiaethau Americanaidd Peirianneg Fecanyddol Bioleg y Môr
Astudiaethau Canoloesol Peirianneg Feddygol Cyfrifiadureg
Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg Peirianneg Gemegol Daearyddiaeth
Cyfieithu

Peirianneg Sifil

Daearyddiaeth gyda Geo-Wybodeg
Cymraeg

 MEDDYGAETH A GWYDDORAU IECHYD

Ffiseg
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol Biocemeg Gwyddor Ffisegol y Ddaear
Hanes Bydwreigiaeth Mathemateg
Ieithoedd Modern Tramor Geneteg Feddygol a Geneteg Sŵoleg
Saesneg Gwaith Cymdeithasol  
Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg Gwyddor Barafeddygol  
Y Cyfryngau a Chyfathrebu Gwyddor Gofal Iechyd