Meddwl am y Brifysgol

Mae gan y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu cyngor ar Addysg Uwch ar draws Ysgolion a Cholegau. Mae’r tîm rhagweithiol, parod eu cymorth, yn cynnig manylion am astudio yn y brifysgol i fyfyrwyr yn eu hysgolion, eu colegau addysg bellach ac ar y campws ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gweithdai’n ymdrin â’r meysydd canlynol:

  • Proses gwneud cais UCAS
  • Ysgrifennu datganiad personol
  • Cyfweliadau ffug
  • Cyllid myfyrwyr
  • Gwirioneddau bywyd myfyriwr
  • Diwrnodau cyflwyno i’r chweched dosbarth
  • Ymweliadau â’r campws
  • Cynadleddau i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd.

Hefyd, mae gan y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr wybodaeth y gall myfyrwyr ei chael i’w rhoi i’w rhieni. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.