Rhaglen Allymestyn i Ysgolion a Cholegau

Darganfyddwch pa weithgareddau a digwyddiadau a gynigiwn i bobl ifanc o BL6-13

null

Gallwch bori yn ôl grŵp blwyddyn i edrych ar fanylion gweithgareddau.

Cysylltwch â threfnydd y gweithgarwch i fynegi diddordeb neu gael mwy o wybodaeth.

Student talking to group

Manteision i ddisgyblion 

 

 

Rhowch gyfle i’ch disgyblion:

  • Godi eu hymwybyddiaeth o astudio a byw mewn prifysgol
  • Codi eu hymwybyddiaeth o amrywiaeth y disgyblaethau pwnc sydd ar gael
  • Siarad â myfyrwyr presennol y brifysgol i ddysgu sut beth yw bywyd myfyriwr a myfyrwyr
  • Ehangu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u sgiliau
  • Gwneud penderfyniadau gwybodus am ddewisiadau TGAU a dewisiadau ôl-16
Adult with group

Tîm Recriwtio Myfyrwyr y Deyrnas Unedig, Prifysgol Abertawe

 

Mae’r tîm yn cynnig manylion ynghylch astudio mewn prifysgol i fyfyrwyr o flynyddoedd 10 i 13, yn eu hysgolion ac ar gampws Prifysgol Abertawe. Mae’r gweithdai sydd ar gael yn cynnwys:

  • Proses gwneud cais trwy UCAS
  • Ysgrifennu datganiad personol
  • Cyfweliadau ffug
  • Cyllid myfyrwyr
  • Gwirionedd bywyd fel myfyriwr

Yn ogystal, mae gennym wybodaeth y gall myfyrwyr ei rhoi i’w rhieni.

Gellir trefnu ein holl wasanaethau i gyd-fynd ag amserlenni ysgolion neu golegau, neu ddigwyddiadau gyda’r nos i rieni, ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â ni i drafod y rhain a’r gwasanaeth eraill sydd ar gael, gan gynnwys sesiynau gan Lysgenhadon Myfyrwyr ar fywyd prifysgol ac areithiau ar bynciau gan ysgolheigion.