Coronafeirws: y diweddaraf
myfyriwr israddedig hapus

Clywch am brofiad ein myfyrwyr ar ein cwrs gradd BA.

Cliciwch yma!


Graddio yn y Gymraeg yn Abertawe

Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru.  Mae'r cyn-Archdderwydd a'r Prifardd Christine James yn Athro Emerita yn Adran y Gymraeg 

Mae graddau BA Cymraeg Prifysgol Abertawe’n rhai deallusol a galwedigaethol.  Maent yn agor y meddwl ac yn agor drysau mewn sawl maes – addysgu, llywodraeth leol, y Cynulliad, cyfieithu, darlledu a'r cyfryngau, busnes, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, ysgrifennu creadigol.

Mae ein ffocws ar ddatblygu'r unigolyn i'w lawn botensial, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a chreadigrwydd beirniadol.

Yr Athro Tudur Hallam yn trafod cerddi Safon Uwch