Nos Iau 26 Tachwedd 6-7.30pm

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i chi gwrdd â’r tîm TAR yn ystod sesiwn Holi ac Ateb trwy Zoom. Dysgwch sut beth yw astudio ym Mhrifysgol Abertawe.  

Cofrestrwch ar gyfer Noson Agored Rithwir TAR a dechreuwch eich gyrfa ym myd addysg.  

Cadw Eich Lle Yma - 26 Tachwedd

Os oes gennych chi gwestiynau ynghylch y digwyddiad hwn, e-bostiwch y tîm TAR.