"Mae gwreiddiau addysg yn chwerw, ond mae'r ffrwyth yn felys"

Aristotle

Ystafell ddosbarth o blant â llaw a godwyd

Dyma gyfle cyffrous i ddechrau astudio addysg. Gyda pholisïau addysg ddetholus yn dod i’r amlwg unwaith eto yn Lloegr, effaith bosibl Brexit ar gydweithio ag Ewrop, canlyniadau heriol i’r DU mewn mesurau rhyngwladol o ddeilliannau addysg a chreu cwricwlwm newydd yng Nghymru. Dyma gyfle i chi fod yn rhan o Ysgol Addysg newydd, gan ymchwilio a datblygu ffyrdd newydd o weithio a chyfrannu at yr oes hon o newid.