Cyhoeddiadau diweddar gan staff yr Academi:

Cliciwch isod i edrych ar gyhoeddiadau diweddar. Mae cyhoeddiadau newydd tua brig y dudalen.

  • Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg gan Heini Gruffudd a Steve Morris

Mae modd gweld  Crynodeb Gweithredol o’r ymchwil hon neu gopi o’r  Adroddiad Llawn trwy glicio ar y dolenni.

  • Canolfannau Cymraeg and Social Networks of Adults Learners of Welsh by Heini Gruffudd and Steve Morris

The  Executive Summary of this research or a copy of the  Full Report can be viewed by clicking on the links.

Mae Steve Morris o Academi Hywel Teifi wedi bod yn gweithio gyda’r Athro Paul Meara, arbenigwr byd-eang ym maes geirfa, ar greu geirfa graidd A1 [Mynediad] ac A2 [Sylfaen] ar gyfer oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg. I ddarllen am y fethodoleg tu ôl i’r ymchwil neu i gyrchu’r rhestri Mynediad a Sylfaen, ewch i'r ddolen yma