Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Bydd nifer o staff a myfyrwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe yn cyfrannu at ddigwyddiadau Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau eleni.

Yn ogystal â’r llu o ddigwyddiadau fydd ymlaen ar stondin Prifysgol Abertawe, bydd rhai o’n hacademyddion hefyd yn cynnal digwyddiadau yn y Lolfa Lên.

O ddydd Sadwrn 30 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn 6 Awst, bydd arlwy’r Brifysgol yn amrywio o sgyrsiau am brosiectau, lansiadau cyfrolau newydd, a thrafodaethau difyr.

Un o’r prif ddigwyddiadau bydd y derbyniad ar gyfer cyn-fyfyrwyr a chyfeillion Prifysgol Abertawe yng nghwmni’r Is-ganghellor, Richard B. Davies, a Chyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, Dr Gwenno Ffrancon am 12.30pm prynhawn dydd Iau.  Bydd y derbyniad yn dilyn Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, a fydd yn cael ei thraddodi am 11.00am yn y Babell Lên gan yr Athro Prys Morgan. 

I lawrlwytho copi o’r rhaglen lawn, cliciwch yma: Gweithgareddau Prifysgol Abertawe - Eisteddfod Genedlaethol 2016

Bydd gwybodaeth am gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig cyfrwng Cymraeg ar gael ar stondin y Brifysgol drwy’r wythnos, felly galwch heibio am sgwrs neu i fachu prosbectws.

Rhif y stondin yw S09 a bydd ar agor rhwng 10am a 6pm bob dydd.

Dilynwch ni ar Twitter @AcademiHTeifi ac ar Facebook Academi Hywel Teifi i gael y diweddaraf or digwyddiadau ar y maes.