Noson i ddathlu cyfrol newydd yr Athro Alan Llwyd

Noson i ddathlu cyfrol newydd un o academyddion yr Academi

Trefnir y noson gan Wasg Gomer a Phrifysgol Abertawe. Penodwyd Alan Llwyd yn Athro yn Academi Hywel Teifi yn ddiweddar. Mae’r ysgolhaig yn adnabyddus yn sgil ei waith cyhoeddi ym maes barddoniaeth a beirniadaeth heb anghofio’i ddoniau sgriptio a golygu.

Mae Bob: Cofiant R. Williams Parry 1884 - 1956 yn mynd dan groen yr awdur oedd yn gyfrifol am rai o gerddi enwocaf ein gwlad. 

I unrhyw un sydd ag unrhyw fath o ddiddordeb mewn llenyddiaeth yng Nghymru bydd teitlau fel ‘Eifionydd’, ‘Y Llwynog’ ac ‘Englynion Coffa Hedd Wyn’ yn sicr yn canu cloch. Dyma rai o gerddi y bardd anfarwol R. Williams Parry, wrth gwrs, ac er bod sawl degawd wedi pasio ers y’u cyfansoddwyd, mae rhai o’i gerddi yn dal i fod ar faes llafur cyrsiau Cymraeg mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion hyd heddiw.

Yn ogystal â thrafod barddoniaeth R. Williams Parry mae Bob, ffrwyth ymchwil diweddaraf yr Athro Alan Llwyd, yn llwyddo i fynd dan groen y gŵr hynod hwn gan drafod ei fywyd, ei gynefin, ei deulu, ei addysg a’r holl ddylanwadau arno.

Dywed yr awdur, Alan Llwyd: “Mae gen i ddiddordeb mawr wedi bod yn R. Williams Parry erioed. Dwi’n cofio astudio Yr Haf a Cherddi Eraill pan o’n i yn yr ysgol a chael fy ngwefreiddio - mae o’n sicr yn un o fy hoff feirdd.

“Ro’n i’n awyddus i ysgrifennu cofiant am y dyn a’i fywyd, ond mae’n anochel bod rhywfaint o drafodaeth o’i waith yma hefyd gan ei bod hi’n amhosib trafod y dyn heb drafod ei waith - maen nhw’n rhan annatod ohono fo ac yn adlewyrchu cyfnodau a digwyddiadau allweddol yn ei fywyd.”