GwyddonLe Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro 2013

Dewch i fwynhau gweithgareddau'r GwyddonLe Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro!

Bydd cyfle eleni eto i fwynhau llu o weithgareddau gwyddonol ym mhabell GwyddonLe Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro o 27 Mai i 1 Mehefin 2013!

Mae'r GwyddonLe wedi cynnig llwyfan i ddarpariaeth gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe, ar y cyd â phartneriaid allanol, ers sawl blwyddyn bellach, ac mae amserlen gyffrous o ddigwyddiadau wedi'i threfnu eleni eto.

Ar hyd yr wythnos fe fydd modd cymryd rhan mewn arbrofion aerodynameg gyda llysiau, chwilio am ffosiliau, gweld a chyffwrdd pysgod amrywiol, dysgu sut mae animeiddio, cystadlu mewn amrywiol gystadlaethau, a llawer mwy!

Amserlen Gwyddonle Eisteddfod yr Urdd 2013  

Dewch yn llu i ddarganfod gweithgareddau i danio'r dychymyg!

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.urdd.org/eisteddfod/gwyddonle