Coronafeirws: y diweddaraf

Ydych chi'n ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae cynllun Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg Academi Hywel Teifi yn gynllun sy’n cael eu ariannu’n flynyddol gan gyllideb Pwyllgor Strategaeth yr Iaith Gymraeg ac yn cael ei weinyddu gan yr Academi.  Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn ystyried neu yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. 

Gwelwyd gynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau a dderbyniwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan osod safon uchel i’r gystadleuaeth.  Eleni medrwyd dyfarnu bwrsariaethau i’r Coleg Peirianneg am y tro cyntaf ynghyd a chyrsiau megis Biocemeg a Geneteg yn dilyn penodiadau cyfrwng Cymraeg diweddar dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

Mae dau gynllun yn bodoli:

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg 

Dyma gynllun ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. Mae’r cynllun hwn yn agored i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 ac mae 55 o ysgoloriaethau o £300 yr un ar gael i’r rhai sy’n dewis astudio 40 credyd neu fwy drwy gyfrwng y Gymraeg.  

I wneud cais ar gyfer Ysgoloriaeth mae angen i chi dychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau yn llawn at Lois Wyn Griffiths ar y manylion isod erbyn 5pm ar ddydd Gwener 16 Hydref 2020 - Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg

 

Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg 

Mae’r gystadleuaeth hon yn cynnig 8 bwrsari o £100 yr un i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 sydd yn astudio o leiaf 5 credyd o fodiwl trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semester. Mae’r bwrsariaethau hyn yn agored i fyfyrwyr sy’n astudio yn y meysydd isod;

 • Hanes
 • Astudiaethau'r Cyfryngau
 • Peirianneg
 • Mathemateg
 • Ffiseg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Meddygaeth
 • Biocemeg a Geneteg
 • Bydwreigiaeth
 • Nyrsio
 • Seicoleg
 • Gwyddor Chwaraeon
 • Biowyddorau
 • Astudiaethau Busnes 

I wneud cais ar gyfer Bwrsariaeth mae angen i chi dychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau yn llawn at Lois Wyn Griffiths ar y manylion isod erbyn 5pm ar ddydd Gwener 16 Hydref 2020 - Ffurflen Gais Bwrsariaethau Cyfrwng Cymraeg

 

Telerau ac Amodau

Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn cwblhau cais.

Mae'r dyddiad cau am 5pm ar ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â

Lois Wyn Griffiths,

Swyddfa Academi Hywel Teifi

163 Talbot

Campws Singleton

01792 29 (5895)

l.w.griffiths@abertawe.ac.uk