Modiwlau israddedig ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

‌Cyfuniad o fodiwlau yw cynnwys cwrs gradd. Mae’r modiwlau yn werth swm penodol o gredydau ac mae angen i chi gwblhau cyfres o fodiwlau a fydd yn gyfystyr â 120 o gredydyau ar gyfer pob blwyddyn academaidd. Mae rhai ohonynt yn fodiwlau craidd sy’n fodiwlau sylfaenol I’r raglen astudio ac sy’n rhaid eu dilyn, mae eraill yn fodiwlau dewisiol er mwyn ategu at eich diddordeb a’ch llwybr dewisiol o fewn y cwrs.

Mae’r modiwlau yn cael eu darparu ar lefel 4, 5 a 6. Mae Lefel 4 yn dynodi modiwlau i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf, Lefel 5 yn dynodi’r ail flwyddyn a Lefel 6 yn dynodi’r drydedd flwyddyn. Wrth cwblhau modiwl yn llwyddiannus ac ennill y nifer perthnasol o gredydau, mae’r rhain yn cael ei roi tuag at ddyfarniad llawn y gradd.

Lawrlwythwch Llyfryn Modiwlau cyfrwng Cymraeg 2018-19 i weld y modiwlau y gellir eu hastudio ym Mhrifysgol Abertawe.