Cyrsiau Israddedig sydd ar gael yn y Gymraeg

Darpariaeth Gymraeg yn ôl Maes Pwnc

Mae gan Brifysgol Abertawe ddarpariaeth eang a chyffrous ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio cwrs gradd gyflawn neu ran ohoni trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau os ydych chi’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyrsiau o fewn y meysydd pwnc isod.