Prif Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig Prif Ysgoloriaethau gwerth £1,000 y flwyddyn (£3000 dros dair blynedd) ar gyfer y cyrsiau gradd isod lle bydd myfyrwyr yn dilyn 240 credyd neu fwy trwy gyfrwng y Gymraeg.

I ymgeisio ar gyfer un o’r Ysgoloriaethau hyn ym Mhrifysgol Abertawe, mae gofyn i chi wneud cais i’r Coleg Cymraeg erbyn 15 Ionawr. Am fanylion pellach, ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Gweler rhestr isod o gyrsiau sy'n gymwys am y Brif Ysgoloriaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Côd UCAS

Gradd

PR34

Astudiaethau'r Cyfryngau a Sbaeneg

PQ31

Astudiaethau'r Cyfryngau a Ffrangeg

Q629

Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Q561

Cymraeg (Iaith Gyntaf)

Q560

Cymraeg (Ail Iaith)

QP5H

Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Q5R1

Cymraeg gyda Ffrangeg

Q5R4

Cymraeg gyda Sbaeneg

FQ85

Daearyddiaeth a Chymraeg (Iaith Gyntaf)

LQ75

Daearyddiaeth a Chymraeg (Ail Iaith)

LR74

Daearyddiaeth a Sbaeneg

QR51

Ffrangeg a Chymraeg

GQ15

Mathemateg a Chymraeg (Ail Iaith)

GR11

Mathemateg a Ffrangeg

GR14

Mathemateg a Sbaeneg

GR12

Mathemateg ac Almaeneg

 

Gwna Prifysgol Abertawe bob ymdrech i geisio sicrhau bod y deunydd a gyhoeddir ar brif weinyddwr Prifysgol Abertawe (http://www.abertawe.ac.uk/) yn gyfredol ac yn gywir.  Er hynny, nid yw'n derbyn cyfrifoldeb cyfreithiol am gamgymeriadau na bylchau, ac mae’n cadw’r hawl i wneud newidiadau (gan gynnwys ffioedd, rheoliadau a gwasanaethau, cynnwys y cyrsiau a’r ddarpariaeth), heb rybudd.