Y Gymdeithas Gymraeg (GymGym)

Y Gym Gym

Logo Cymdeithas Aur

Mae’r Gymdeithas Gymraeg neu’r Gym Gym fel mae’n cael ei alw yn ganolog i fywyd myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Abertawe.  Mae’n gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd.  Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn cwrdd yn reolaidd gan drefnu llu o weithgareddau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys tripiau rygbi, gigs, a crôls, Eisteddfodau Rhyng-gol a llawer mwy.  Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn gweithio’n glos gyda Changen Abertawe a Chlwb Rygbi Tawe.

Yn 2016-17 roedd y Gym Gym yn un o bedair Cymdeithas i dderbyn 'Aur' o fewn system hanaeu Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Mae'r gymdeithas bellach yn 'Gymdeithas Aur'.