Eisteddfodau a digwyddiadau eraill

Cynrychiolaeth ar lwyfannau Cenedlaethol

Mae Academi Hywel Teifi yn cynrychioli a hyrwyddo’r Brifysgol ar lwyfannau cenedlaethol. Yn ystod digwyddiadau y mae staff ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan bobl ifanc am eu dewisiadau ar ôl arholiadau, ynghyd â holl ddarpariaeth addysgol a chefnogol cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.  

Eisteddfod Genedlaethol

Llun o ddarlith goffa yn Eisteddfod Genedlaethol Mon

Lansiwyd Academi Hywel Teifi yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy 2010 gan Huw Edwards ym mhresenoldeb y Gweinidog Addysg Leighton Andrews AC a’r Gweinidog Treftadaeth Alun Ffred Jones AC gan ddenu cyhoeddusrwydd helaeth. Sefydlwyd Darlith Goffa Hywel Teifi yn yr Eisteddfod honno a bellach mae wedi dod yn uchafbwynt ar gyfer rhaglen Prifysgol Abertawe yn yr Eisteddfod. Academi Hywel Teifi sy’n gyfrifol am drefnu, cydlynu a hyrwyddo y rhaglen honno, yn ogystal a datblygu ac arbrofi gyda’r dulliau o gynnal presenoldeb y Brifysgol ar y Maes. 

Ers 2010 cynhaliwyd digwyddiad ar gyfer staff, cyn-fyfyrwyr a chyfeillion y Brifysgol gyda’r Is-ganghellor a staff arweiniol yn annerch y derbyniad. Yn ogystal a staff, mae cyfeillion blaenllaw eraill yr Academi fel Huw Edwards, Beti George, Jason Mohammad  a Heini Gruffudd  wedi arwain sesiynau ar stondin y Brifysgol. Mae ffocws gref ar recriwtio a darparu gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr yn yr Eisteddfod, gyda diwyg y stondin yn adlewyrchu’r nod hwn. Defnyddir myfyrwyr presennol yn flynyddol dan gynllun cyflogadwyedd SPIN y Brifysgol i gefnogi’r gweithgareddau recriwtio.     

Eisteddfod yr Urdd

null

Ffurfiodd Prifysgol Abertawe bartneriaeth gydag Urdd Gobaith Cymru yn 2011 er mwyn cefnogi a datblygu y GwyddonLe, sef y babell wyddoniaeth ar faes Prifwyl yr Urdd. Mae staff marchnata Academi Hywel Teifi yn sefydlu ac yn cynnal pwyllgor o arbenigwyr y Gwyddorau o'r Brifysgol yn flynyddol i gynllunio a threfnu y gweithgareddau rhygweithiol ar gyfer ymwelwyr ifanc o bob oed.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys gweithgareddau allestyn cyn wythnos yr Eisteddfod mewn ffurf ymweliadau ysgol, gweithdai a chystadeuthau.

Trwy’r GwyddonLe mae’r Academi yn sicrhau bod modd i staff a myfyrwyr ôl-radd Gwyddorau cyfrwng Cymraeg y Brifysgol ddod â gwyddoniaeth yn fyw i'r degau o filoedd o bobl ifanc sy’n ymweld â’r Maes a rhoi llwyfan i arbenigeddau a phrosiectau gwyddonol y Brifysgol. Mae’r Academi wedi sicrhau bod y Gwyddonle wedi proffesiynoli a datblygu o ran diwyg y gofod a’r cyfleusterau ac allbwn, wrth weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau cenedlaethol fel S4C.   

Tafwyl

null

Yn sgil y bartneriaeth sydd wedi ei ffurfio gyda Llenyddiaeth Cymru fe wahoddwyd Academi Hywel Teifi i gyfrannu at raglen pafiliwn llenyddiaethTafwyl yng Nghaerdydd yn 2015. Trefnwyd sesiwn yn hyrwyddo ymchwil ac arbenigedd yr Adran Gymraeg ym maes barddoniaeth. Roedd y sesiwn honno mor llwyddiannus fel y gwahoddwyd yr Academi i noddi y pafiliwn llenyddiaeth, a chyflwyno pedair sesiwn yn ystod 2016. Cynhaliwyd sesiynau i hyrwyddo prosiect y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, cyfrol newydd yr Athro Alan Llwyd ar Gwenallt, cyfrol o farddoniaeth ein myfyriwr PhD Aneirin Karadog a bu Dr Elain Price yn sgwrsio am ei chyfrol newydd ar hanes S4C gyda Beti George. 2016 oedd blwyddyn fwyaf llwyddiannus Tafwyl gyda dros 36,000 o bobl yn mynychu’r digwyddiad.