Plât unigryw i gofio cyfraniad Hywel Teifi

Pl√Ęt unigryw cyfyngedig i'r Gronfa

Mae cyfraniad yr Athro Hywel Teifi Edwards i fywyd Cymru yn cael ei ddathlu ar blât unigryw. Cafodd y plât ei dadoruchddio yn Nerbyniad Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Cafodd Lowri Davies, enillydd y Fedal Aur mewn Crefft a Dylunio yn 2009, ei chomisiynu i greu’r platiau i godi arian at Gronfa Goffa Hywel Teifi.

Mae Lowri wedi cyfuno geiriau, tirwedd a delwedd er mwyn cyfleu ei theyrnged i’r diweddar Hywel Teifi ac yn cynnwys englyn gan yr Athro Brifardd Alan Llwyd i Academi Hywel Teifi:

Athrofa ein gwrthryfel, mae’r Gymraeg

     mor wâr, mor ddiogel

ynddi hi, hyd oni ddêl

drwy’r wlad ddyhead Hywel.

Meddai Lowri Davies am ei dyluniad, “Braint yw cael fy ngwahodd i gynllunio a chreu plât ar gyfer y gronfa.  Mae'r englyn yn amgylchynu portread o Hywel Teifi, sydd ei hun wedi ei fframio gan batrwm llinell aber afon Arth, ac aber afon Tawe. Mae'r lliw yn adlewyrchu y lliw a ddefnyddir gan yr Academi.”

Cynhyrchwyd 150 yn unig o’r platiau, ac fe fyddant yn gwerthu am £75 yr un gyda’r elw yn mynd i Gronfa Goffa Hywel Teifi sy’n cefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe gyda’u hastudiaethau cyfrwng Cymraeg gan sicrhau cyfleoedd iddynt gyfoethogi eu profiadau a’u gyrfaoedd.

“Pleser arbennig i ni oedd comisiynu Lowri Davies,” meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi. “Yn ogystal â’r ffaith ei bod yn enillydd Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol, mae hen lestri traddodiadol Abertawe wedi bod yn ysbrydoliaeth i’w gwaith.” 

Cynhaliwyd derbyniad yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, yn dilyn Darlith Goffa Hywel Teifi a gafodd ei thraddodi gan Dr Simon Brooks o Academi Morgan y Brifysgol. 

Gobeithiwn y byddwch yn cefnogi Cronfa Goffa Hywel drwy archebu'r plât coffa. Pris y plât coffa yw £75, gan gynnwys costau cludiant. Cliciwch y ddolen yma i lawrlwytho Ffurflen archebu plât y Gronfa