Cynllun Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg

Ydych chi'n ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae cynllun Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe yn gynllun sy’n cael eu ariannu’n flynyddol gan gyllideb Pwyllgor Strategaeth yr Iaith Gymraeg ac yn cael ei weinyddu gan Academi Hywel Teifi.  Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn ystyried neu yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. 

Gwelwyd gynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau a dderbyniwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan osod safon uchel i’r gystadleuaeth.  Eleni medrwyd dyfarnu bwrsariaethau i’r Coleg Peirianneg am y tro cyntaf ynghyd a chyrsiau megis Biocemeg a Geneteg yn dilyn penodiadau cyfrwng Cymraeg diweddar dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

Am fanylion pellach neu i wneud cais, ewch i dudalen Cyfleoedd ariannol.