Cyflogwyr

Mae staff Academi Cyflogadwyedd Abertawe mewn cyswllt dyddiol â nifer o gyflogwyr mawr a bach ac maent wedi adeiladu gwybodaeth ardderchog o ran egwyddorion ac arferion recriwtio a dethol. Gallwn roi cyngor cyffredinol ar hysbysebu a hyrwyddo ac ar ddulliau dethol arferol - ffurflenni cais, curriculum vitae, cyfweliadau a chanolfannau asesu.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Graduates on the beach

Hyrwyddo cyfleoed

Rhaglenni Lleoliad Gwaith

Erbyn hyn rydym wedi lansio Parth Cyflogaeth sef ein hysbysfwrdd swyddi digidol ar gyfer cyfleoedd, swyddi a lleoliadau gwaith i raddedigion. Gall cyflogwyr gofrestru a hysbysebu unrhyw leoliad gwaith neu interniaeth eu bod yn eu cynnig trwy'r safle.
I dderbyn gwybodaeth am gymorth a grantiau sydd ar gael i gyflogwyr, cliciwch yma.

Hysbysebu swyddi

Erbyn hyn rydym wedi lansio Parth Cyflogaeth sef ein hysbysfwrdd swyddi digidol ar gyfer cyfleoedd, swyddi a lleoliadau gwaith i raddedigion. Gall cyflogwyr gofrestru a hysbysebu swyddi cynnig trwy'r safle.
Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi, anfonwch e-bost i EmploymentZone@abertawe.ac.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Ffeiriau Gyrfaoedd, Sgyrsiau Cyflogwyr a Gweithdai

Cymerwch ran yn ein Ffeiriau Gyrfaoedd blynyddol a'n rhaglen o sgyrsiau gan gyflogwyr.
Ewch i'n tudalennau i fyfyrwyr ar wefan Myfyrio sy'n cynnwys gwybodaeth am y Ffeiriau Gyrfaoedd a'r rhaglenni sgyrsiau/gweithdai.

Gwasanaeth paru swyddi Gradintel

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Gradintel sef gwasanaeth recriwtio ar-lein sy'n paru proffiliau myfyrwyr â phroffiliau cyfleoedd cyflogwyr. Mae gwybodaeth strwythuredig a chymaradwy am ymgeiswyr ar gael i aelodau sy'n gyflogwyr ddod o hyd i ddawn lefel raddedig sydd â photensial uchel. Trwy ddefnyddio Gradintel chi sy'n rheoli ansawdd a nifer yr ymgeiswyr rydych chi'n eu denu. Cliciwch yma i ddarllen mwy am wasanaethau Gradintel.