Coronafeirws: y diweddaraf

Mae’r Tystysgrifau Addysg Uwch a’r Diploma ar gael i fyfyrwyr sy’n dychwelyd yn unig.

  • Tystysgrif AU/Diploma mewn Cyfryngau Digidol a TG
  • Tystysgrif AU mewn Sgiliau Cwnsela

Cysylltir â myfyrwyr sy’n dychwelyd o ran cofrestru a dyddiadau dechrau.

Am ragor o wybodaeth Wendy Ore 01792 602188