Disgwylir i'r holl ymgeiswyr allu siarad ac ysgrifennu Saesneg i safon dda.  Gellir dangos hyn drwy amrywiaeth o gymwysterau ac mae'n rhaid bodloni isafswm gofynion iaith Saesneg y Brifysgol cyn dechrau'r cwrs.  I fyfyrwyr Rhyngwladol neu fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf, y gofynion yw o leiaf IELTS 4.0 ar Lefel 3 ac IELTS 6.0 ar gyfer Lefel 4.