Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data ac mae'n ymrwymedig i amddiffyn hawliau myfyrwyr yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 y DU (Y Ddeddf) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd (Y Rheoliad).  Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data a gellir cysylltu â'r unigolyn hwnnw yn E-Bost

Mae'r datganiad hwn yn esbonio sut mae'r Brifysgol yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol ac yn ei defnyddio yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ac ar ôl i chi raddio. Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i ddiogelu'ch gwybodaeth a bod yn dryloyw am yr wybodaeth sydd ganddi. Mae gan y Brifysgol amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau diogelu data ar waith sydd ar gael yma:Hysbysiad Preifatrwydd Myfyrwyr

Gall rhannau eraill o'r Brifysgol gasglu gwybodaeth bersonol hefyd, er enghraifft, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, a darperir hysbysiadau prosesu teg ar adeg ei chasglu yn ôl yr angen. Datganiad Preifatrwydd Myfyrwyr 18-19