Addysgir y cyrsiau ar sail ran-amser, yn ystod y dydd, gyda'r hwyr ac ar y penwythnos, ar gampysau Prifysgol Abertawe ac mewn lleoliadau ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Byddwch yn astudio modiwlau wedi'u haddysgu gan academyddion sy'n arbenigwyr yn eu meysydd, drwy raglen strwythuredig o ddarlithoedd, tiwtorialau a seminarau, a chewch eich asesu drwy amrywiaeth eang o ddulliau.

 Gradd Rhan-Amser Yn Y Dyniaethau 2018