Coronafeirws: y diweddaraf

Cyrsiau Iaith Byr

Mae ein cyrsiau iaith yn cydweddu â'r Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd sy'n rhannu dysgwyr yn chwe lefel. Mae'r chwe lefel gyfeirio (gweler y disgrifiadau o'r cyrsiau isod) yn cael eu derbyn yn helaeth fel y safon Ewropeaidd ar gyfer graddio hyfedredd unigolyn mewn iaith.

Asesu eich Hyfedredd. Os ydych yn ansicr am lefel eich hyfedredd, darllenwch y disgrifiadau o'r cyrsiau/camau isod, neu cysylltwch â ni. Gallwch symud rhwng lefelau yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf i sicrhau eich bod yn y dosbarth iawn i chi. Does dim rhaid i chi gwblhau Cam 1 cyn Cam 2 a gallwch ddechrau ar y lefel sy'n fwyaf addas i chi. Yn yr un modd, does dim rhaid i chi gwblhau Rhan 1 cyn Rhan 2 o fewn yr un cam.