Croeso i'r BA (Anrhydedd) yn y Dyniaethau (rhan-amser)

Mae'r radd ran-amser yn y Dyniaethau yn gyfle cyffrous i oedolion astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc yn y Dyniaethau, ar y campws ac yn y gymuned. Mae'r rhaglen yn arloesol, yn ddynamig ac yn hyblyg. Cewch gyfle i feithrin y sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad a fydd yn agor drysau i ddyfodol disglair ac ymgymryd â nifer o rolau heriol a gwobrwyol mewn amrywiaeth eang o sectorau a/neu astudio ôl-raddedig. Mae ein haddysgu a'n hymchwil cyffrous ac arloesol yn cyfoethogi ein cyfraniad at gymunedau lleol, cenedlaethol a byd-eang ac yn helpu i greu profiad dysgu rhagorol i fyfyrwyr.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!

Yr Athro John Spurr

Pennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau


 

BA (Anrhydedd) yn y Dyniaethau (Rhan-amser)