Coronafeirws: y diweddaraf

Mae’r AABO yn cynnig ystod eang o gyrsiau rhan amser sy’n cychwyn drwy gydol y flwyddyn, gydag amryw ohonynt ar gael i ddarpar fyfyrwyr heb gymwysterau blaenorol. Mae dosbarthiad daearyddol eang y cyrsiau yn adlewyrchu ein hymrwymiad i ehangu mynediad i Addysg Uwch drwy addysg oedolion, ac i ddarparu cyfleoedd dysgu newydd ar draws rhanbarth de-orllewin Cymru. Cynhelir ein cyrsiau yn ystod y dydd, gyda’r nos a’r penwythnos, felly os hoffech weithio tuag at gymhwyster neu ddysgu rhagor am bwnc sydd o ddiddordeb i chi, mae digon o ddewis ar gael.

Nid ydym am i ffioedd fod yn rhwystr; felly, gyda chefnogaeth Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyllid Myfyrwyr Cymru a’r Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol ym Mhrifysgol Abertawe, gallwn gynnig cynlluniau cymorth ariannol i fyfyrwyr cymwys i helpu i ariannu eich astudiaethau. Mae bwrsariaethau AABO ar gael hefyd i fyfyrwyr cymwys.

Mae AABO yn cynnig gwasanaeth cyngor ac arweiniad, sy’n ddiduedd ac ar gael yn rhad ac am ddim, i’ch helpu i ddewis yr astudio cywir ac i ddarparu cymorth a chyngor ar gyfleoedd cyflogaeth. Mae cymorth sylweddol gyda sgiliau astudio ar gael hefyd i fyfyrwyr ar holl raglenni AABO.

Os nad ydych wedi astudio gydag AABO o’r blaen, nawr yw’r amser i ymuno â’r llu o bobl sy’n dysgu gyda ni bob blwyddyn.