Dr Angharad Thomas
Lecturer
Physics
Telephone: (01792) 295682
Room: Office - 509
Fifth Floor
Vivian Building
Singleton Campus

Teaching

 • PH-210 Laboratory Physics 2 and Group Projects

  The objective of this module is for students to carry out a range of physical measurements and to collate data in a structured manner. Students will be familiarised with various software packages for the collation, analysis and representation of data. They will be expected to keep neat and comprehensive laboratory notebooks, and to write lucid reports of their experiments. The students will also get experience of working within a team (or group) environment on a five-week project.

 • PH-210C Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau Grwp

  Amcan y modiwl hwn yw i fyfyrwyr i wneud amrywiaeth o fesuriadau ffisegol ac i gasglu'r data mewn modd strwythuredig. Bydd myfyrwyr yn dod i arfer â gwahanol becynnau o feddalwedd ar gyfer coladu, dadansoddi a chynrychioli data. Bydd disgwyl iddynt gadw llyfrau labordy taclus a cynhwysfawr, ac i ysgrifennu adroddiadau eglur o'u harbrofion. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cael profiad o weithio mewn amgylchedd tîm (neu gr¿p) ar brosiect pum wythnos.

 • PH-211 Laboratory Physics 2 and Group Projects

  The objective of this module is for students to carry out a range of physical measurements and to collate data in a structured manner. Students will be familiarised with various software packages for the collation, analysis and representation of data. They will be expected to keep neat and comprehensive laboratory notebooks, and to write lucid reports of their experiments. The students will also get experience of working within a team (or group) environment on a five-week project.

 • PH-211C Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau Grwp

  Amcan y modiwl hwn yw i fyfyrwyr i wneud amrywiaeth o fesuriadau ffisegol ac i gasglu'r data mewn modd strwythuredig. Bydd myfyrwyr yn dod i arfer â gwahanol becynnau o feddalwedd ar gyfer coladu, dadansoddi a chynrychioli data. Bydd disgwyl iddynt gadw llyfrau labordy taclus a cynhwysfawr, ac i ysgrifennu adroddiadau eglur o'u harbrofion. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cael profiad o weithio mewn amgylchedd tîm (neu gr¿p) ar brosiect pum wythnos.

 • PH-339 Climate Physics

  This module covers the Physics of Climate Change including issues related to energy generation.