Areas of Expertise

  • Biogeomorphology
  • Coastal morphodynamics
  • Saltmarsh ecology

Publications

  1. & Soil stabilization linked to plant diversity and environmental context in coastal wetlands. Journal of Vegetation Science 27(2), 259-268.

Teaching

  • GEC334 Lleoliad Gwaith

    Mae¿r modiwl hwn yn eich galluogi i fynd ar leoliad gwaith sy¿n berthnasol ar gyfer eich cwrs mewn sefydliad tu hwnt i¿r Brifysgol. Fe fydd rhaid i chi ddod o hyd i sefydliad addas a threfnu prosiect gyda nhw a¿ch cyfarwyddwr academaidd. Fe fydd rhaid i chi ystyried eich sgiliau a¿ch diddordebau wrth fynd ati i osod targedau ar gyfer eich prosiect y mae modd eu cyrraedd o fewn yr amser a neilltuir i chi (tua 150 awr o waith). O ganlyniad i¿r lleoliad gwaith hwn fe fyddwch yn datblygu eich sgiliau academaidd a throsglwyddadwy mewn awyrgylch datrys problemau parhaol a fydd yn cynyddu eich cyflogadwyedd yn ogystal â¿ch gwerthfawrogiad o¿r math o ofynion a phwysau y mae defnyddwyr di academaidd yn eu gosod ar academyddion. Rhaid i nod ac amcanion y prosiect gyfateb â¿r cynllun gradd sy¿n cael ei astudio, a rhaid i¿r rhaglen gwaith ddatblygu cyfres o sgiliau sy¿n berthnasol i¿r cwrs gradd a ddilynir yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy y mae¿r myfyriwr eisoes wedi¿u hennill. Rhaid i chi rhoi wybod am fanylion y lleoliad gwaith i gynullydd y modiwl erbyn diwedd wythnos ddysgu 4. Os nad yw hyn yn bosib, fe fydd rhaid i chi drosglwyddo i fodiwl arall.