Publications

 1. & Innate immunity and the sensing of infection, damage and danger in the female genital tract. Journal of Reproductive Immunology
 2. & Interleukin 4 and interleukin 13 downregulate the lipopolysaccharide-mediated inflammatory response by human gestation-associated tissues†. Biology of Reproduction
 3. & Chromophores in operative surgery: Current practice and rationalized development. Journal of Controlled Release 249, 123-130.
 4. & Enhanced paracellular transport of insulin can be achieved via transient induction of myosin light chain phosphorylation. Journal of Controlled Release 210, 189-197.
 5. & The temporal expression of estrogen receptor alpha-36 and runx2 in human bone marrow derived stromal cells during osteogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications 453(3), 552-556.

See more...

Teaching

 • PM-120 Genetic Analysis I

  This module will give assignments designed to develop skills in essay writing and oral presentations. It will also look at the principles and practice of internet searching for scientific sources.

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-138 Skills for Medical Sciences

  The aim of this module is to provide the student with basic skills required for laboratory research in the field of applied medical sciences. The module will be both theoretical and applied: the student will be instructed in methods essential for data acquisition and analyses but will also actively participate in the laboratory, using broadly applicable experimental techniques. They will also develop skills that are not experimental techniques themselves, but are nevertheless fundamental to the scientific process, such as `lab math,¿ sourcing information, referencing, ethics and health and safety.

 • PM-138C Sgiliau ar gyfer Gwyddorau Meddygol

  Nod y modiwl hwn yw darparu¿r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar fyfyrwyr ar gyfer ymchwil labordy ym maes y gwyddorau meddygol cymhwysol. Bydd y modiwl yn cynnwys gwaith damcaniaethol a chymhwysol: caiff y myfyriwr ei hyfforddi mewn dulliau sy¿n hanfodol ar gyfer caffael data a¿i ddadansoddi, ond bydd hefyd yn cymryd rhan weithredol yn y labordy, gan ddefnyddio¿n fras y technegau arbrofol perthnasol. Byddant hefyd yn datblygu sgiliau nad ydynt yn dechnegau arbrofol yn eu hunain, ond sydd er hynny, yn sylfaenol i¿r broses wyddonol, megis, mathemateg y labordy¿, cyrchu gwybodaeth, cyfeirnodi, moeseg ac iechyd a diogelwch.

 • PM-200 Genetic Analysis II

  This module will give assignments designed to build on essay writing and oral presentation skills introduced in level 1. It will also develop critical evaluation, analysis skills for the understanding of peer-reviewed research papers.