Publications

 1. & Transforming healthcare through regenerative medicine. BMC Medicine 14(1)
 2. & Adipogenic differentiation of adipose-derived stem cells in 3-dimensional spheroid cultures (microtissue): Implications for the reconstructive surgeon. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery 67(12), 1726-1734.
 3. & The temporal expression of estrogen receptor alpha-36 and runx2 in human bone marrow derived stromal cells during osteogenesis. Biochemical and Biophysical Research Communications 453(3), 552-556.
 4. & Altered leucocyte progenitor profile in human bone marrow from patients with major trauma during the recovery phase.. Br J Surg 99(11), 1591-1599.

Teaching

 • PM-120 Genetic Analysis I

  This module will give assignments designed to develop skills in essay writing and oral presentations. It will also look at the principles and practice of internet searching for scientific sources.

 • PM-132 Eukaryotic Cell Biology

  This module will provide a broad introduction to fundamental concepts in Eukaryotic cell biology investigating the origins of the cell, cell structure and specialised cells and cells in disease. There will be a general focus on human cells throughout with reference to other organisms when needed. Students will gain practical experience in identification, differentiation of cells from different human and animal species.

 • PM-132C Bioleg Celloedd Ewcaryotig

  Bydd y modiwl hwn yn darparu cyflwyniad bras i gysyniadau sylfaenol ym maes bioleg celloedd Ewcaryotig, gan ymchwilio i darddiad y gell, strwythur y gell a chelloedd arbenigol a chelloedd mewn clefyd. Bydd ffocws cyffredinol ar gelloedd dynol drwy gydol y modiwl, gan gyfeirio at organebau eraill yn ôl yr angen. Bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o nodi celloedd, gwahaniaethu rhwng gwahanol gelloedd dynol a rhywogaethau o anifeiliaid.

 • PM-304 Biomolecular Research Project

  *